رئیس جمهور ابله آمریکا

۰۴مهر
رئیس جمهور ایران برابر رئیس جمهور ابله آمریکا با قدرت صحبت کرد / ترورهای دشمن انسجام مردم را بیشتر می‌کند

رئیس جمهور ایران برابر رئیس جمهور ابله آمریکا با قدرت صحبت کرد / ترورهای دشمن انسجام مردم را بیشتر می‌کند

امام‌جمعه قم گفت: شب گذشته رئیس جمهور ما در برابر رئیس جمهور ابله آمریکا با قدرت صحبت کرد و عزت و اقتدار نظام اسلامی را در آن مرکز بین‌المللی به سمع و نظر جهانیان رساند.