رئیس جمهور آلمان

۱۷آبان
استقبال از رییس جمهور به سبک آدم‌خوارها + تصاویر

استقبال از رییس جمهور به سبک آدم‌خوارها + تصاویر

رییس جمهور آلمان در سفری سه روزه به نیوزیلند مورد استقبال قوم مائوری قرار گرفت.