رئیس جمهور آفریقای جنوبی

۰۵اردیبهشت
وضع حجاب همسر رییس جمهور آفریقای جنوبی در ایران + تصویر

وضع حجاب همسر رییس جمهور آفریقای جنوبی در ایران + تصویر

«جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی بامداد یکشنبه در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد.