رئیس جمعیت هلال احمر

۱۶شهریور
نهاوند شب گذشته دو بار لرزید

نهاوند شب گذشته دو بار لرزید

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند گفت: شهرستان نهاوند شب گذشته دو بار لرزید.