رئیس جریان حکمت ملی عراق

۱۷شهریور
حکیم: کسانی که به تیره شدن روابط ما با رهبر انقلاب دل بسته‌اند، متوهمند

حکیم: کسانی که به تیره شدن روابط ما با رهبر انقلاب دل بسته‌اند، متوهمند

رئیس جریان حکمت ملی عراق با بیان ” کسانی که به تیره شدن روابط ما با رهبر انقلاب دل بسته‌اند، متوهمند”، گفت: نمی‌توان از رهنمودهای امام خامنه‌ای بی‌نیاز بود.