رئیس جریان آزاد ملی

۱۵اردیبهشت

الاخبار جزئیات دیدار میشل عون با نصرالله را فاش کرد

روزنامه الاخبار لبنان جزئیاتی را از دیدار روز پنجشنبه میشل عون رئیس جریان آزاد ملی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان منتشر کرده است.