رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی

۲۵اردیبهشت

دیدار جان کری و محمود عباس در لندن

وزیر خارجه آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اولین بار پس از شکست مذاکرات سازش در لندن دیدار کردند.