رئیس تبلیغات شهرستان ورامین

۱۶مهر
اختلاف طبقاتی دردی که جامعه امروز به آن مبتلا شده است

اختلاف طبقاتی دردی که جامعه امروز به آن مبتلا شده است

رئیس تبلیغات شهرستان ورامین گفت: اختلاف طبقاتی دردی است که جامعه امروز به آن مبتلا شده است و در این اوضاع، فرزند کارگر باید نگران قوت روزانه اش باشد، در حالی که برخی آقازاده ها و فرزندان وزرا نگران وارد کردن صد پورشه آن هم به صورت مخفیانه هستند.