رئیس بیمارستان ضیائیان

۰۹آذر
جزئیات جدید از اسیدپاشی به رئیس بیمارستان ضیائیان

جزئیات جدید از اسیدپاشی به رئیس بیمارستان ضیائیان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از وقوع اسیدپاشی به صورت رئیس بیمارستان ضیائیان تهران در مقابل درب منزلش توسط دو سرنشین یک موتورسیکلت خبر داد.