رئیس بیمارستان شهید مفتح ورامین

۰۴فروردین
ترخیص ۸۲ بیمار مبتلا به کرونا از بیمارستان شهید مفتح ورامین

ترخیص ۸۲ بیمار مبتلا به کرونا از بیمارستان شهید مفتح ورامین

رئیس بیمارستان شهید مفتح ورامین گفت: ۸۲ بیمار مبتلا به ویروس کرونا که در بخش ویژه بیمارستان شهید مفتح بستری بودند، پس از بهبودی کامل مرخص شدند.

۰۵اسفند
افزایش ۸ تخت ICU در بیمارستان شهید مفتح ورامین

افزایش ۸ تخت ICU در بیمارستان شهید مفتح ورامین

رئیس بیمارستان شهید مفتح ورامین گفت: یکی از اقدامات مهم در بیمارستان افزایش ۸ تخت ICU است که هر تخت برای بیمارستان مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه در برداشته است.