رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۲آذر
برگزاری جلسه تأمین سرانه های مسکن مهر در بخشداری کهریزک + تصاویر

برگزاری جلسه تأمین سرانه های مسکن مهر در بخشداری کهریزک + تصاویر

توجه مسئولین ذیربط به سرانه ها و ایجاد امکانات رفاهی در مسکن مهر لاله و آفتاب بخش کهریزک بسیار مهم برشمرد و افزود با توجه به جمعیت ساکن در مسکن مهر آفتاب کهریزک و مسکن مهر لاله روستای گلحصار بایستی با ایجاد امکانات لازم، زمینه رفاه ساکنین مسکن مهر بخش کهریزک فراهم گردد.