رئیس بنیاد مستضعفان کشور

۰۱اردیبهشت
تصویب ۳۰۰۰ طرح طی ۳ سال / امروز ایران یکپارچه از سپاه حمایت می‌کند

تصویب ۳۰۰۰ طرح طی ۳ سال / امروز ایران یکپارچه از سپاه حمایت می‌کند

رئیس بنیاد مستضعفان کشور گفت: طی سه سال گذشته، ۳۰۰۰ طرح به تصویب رسیده که از این تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ طرح در مرحله عقد قرارداد وام قرار دارد و یک هزار و ۷۰۰ طرح نیز به بهره‌برداری رسیده است.