رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی

۲۱دی
برجام منافع ملت ایران را در پی نداشته است/ آمریکایی ها دنبال روی کار آمدن سازش کاران در کشور هستند

برجام منافع ملت ایران را در پی نداشته است/ آمریکایی ها دنبال روی کار آمدن سازش کاران در کشور هستند

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه نتیجه سخت گیری آمریکایی ها در مذاکرات این است که آنچه در برجام می خوانیم منافع ملت ایران را در پی نداشته است، گفت: امروزه آمریکایی ها دست به عصا حرکت می کنند تا سازش کاران در کشور به روی کار آمدن بیایند و بعد از موفقیت، همان توطعه های سی ساله خود را دنبال کنند.