رئیس اندیشکده یقین

۱۱دی
مردم ایران همواره مقابل توطئه‌های جدید دشمن ایستاده‌اند

مردم ایران همواره مقابل توطئه‌های جدید دشمن ایستاده‌اند

رئیس اندیشکده یقین گفت: ۹ دی یادآور حضور یکپارچه مردم در دفاع از ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده است، مردم ایران همواره مقابل توطئه‌ها جدید دشمن ایستاده‌اند.