رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی کشور

۲۳دی
ایرانیان سالانه ۱/۸ کیلوگرم قارچ می‌خورند

ایرانیان سالانه ۱/۸ کیلوگرم قارچ می‌خورند

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی کشور گفت: سرانه مصرف قارچ در کشور ۱.۸ کیلوگرم در سال است که این رقم در تهران به ۲.۲ کیلوگرم  می رسد؛ اما سرانه مصرف این محصول در برخی استان‌ها به ۱۸۰ گرم می رسد و در برخی از آنها نیز مصرفی ندارد.