رئیس انجمن لوازم خانگی

۲۶اردیبهشت
۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد

۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد

رئیس انجمن لوازم خانگی کشور با اعلام اینکه ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد گفت:‌ بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی بزرگ و الکترونیک با ظرفیت ناقص مشغول فعالیت هستند.