رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران

۲۶دی
رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران: ۳۵ درصد سرطان‌ها با تغذیه مرتبط است

رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران: ۳۵ درصد سرطان‌ها با تغذیه مرتبط است

رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران گفت: نقش تغذیه در سرطان‌ها بسیار چشم‌گیر است و حدود ۳۵ درصد سرطان‌ها با نوع تغذیه مرتبط است.