رئیس انجمن جایگاه داران سوخت

۲۴مرداد
استفاده از کارت جایگاه داران موجب طولانی شدن صف بنزین شده/ وقتی قیمت بنزین تک نرخی شده وجود کارت هوشمند بی معنا است

استفاده از کارت جایگاه داران موجب طولانی شدن صف بنزین شده/ وقتی قیمت بنزین تک نرخی شده وجود کارت هوشمند بی معنا است

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسری کشور با بیان اینکه وقتی قیمت بنزین تک نرخی است وجود کارت هوشمند بی معنا است، گفت: استفاده از کارت جایگاه داران موجب طولانی شدن صف بنزین شده است.