رئیس انجمن جایگاهداران سوخت

۲۳فروردین
تک نرخی شدن قیمت بنزین، کارت سوخت را بی معنا کرده است/ نمی توان از طریق جایگاه های سوخت اقدام به قاچاق کرد

تک نرخی شدن قیمت بنزین، کارت سوخت را بی معنا کرده است/ نمی توان از طریق جایگاه های سوخت اقدام به قاچاق کرد

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت بنزین تک نرخی شده و کارت سوخت معنایی ندارد، گفت: آمار مصرف سوخت نیز قبل از اجرای این طرح وجود داشته و نمی توان از طریق جایگاه های سوخت اقدام به قاچاق کرد.