رئیس امور مساجد شهرستان ری

۰۹دی
فتنه ۸۸ پروژه عظیم سران استکبار برای براندازی نظام اسلامی بود

فتنه ۸۸ پروژه عظیم سران استکبار برای براندازی نظام اسلامی بود

رئیس امور مساجد شهرستان ری گفت: فتنه۸۸ یک طرح از پیش تعیین شده برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران بود که یک برنامه آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی بود و هر کدام از سران استکبار بخشی از این پروژه عظیم را برعهده داشتند.