رئیس امنیت

۰۴شهریور
اشرف غنی درخواست‌های استعفا را نپذیرفت

اشرف غنی درخواست‌های استعفا را نپذیرفت

افغانستان
رئیس‌جمهوری افغانستان درخواست استعفای سه تن از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور را نپذیرفت.