رئیس اداره کار قرچک

۱۹دی
بازداشت رئیس اداره کار قرچک

بازداشت رئیس اداره کار قرچک

سربازان گمنام شهرستان قرچک با دستور قضایی رییس اداره کار و رفاه اجتماعی قرچک به جرم رشوه دستگیر کردند.