رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ری

۰۳بهمن
اختصاص ۱۵۰میلیارد تومان از اعتبار صندوق توسعه ملی سال ۹۷ برای اشتغال روستایی ری

اختصاص ۱۵۰میلیارد تومان از اعتبار صندوق توسعه ملی سال ۹۷ برای اشتغال روستایی ری

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ری گفت: بخش مهمی از اعتبارهای صندوق توسعه ملی بودجه ۹۷ که تا پیش از این در بخش‌های مختلف صنعتی و کارخانه‌های بزرگ شهری هزینه می‌شد، به توسعه اشتغال در روستاها اختصاص یافته است.