رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا

۲۹مهر
عملکرد اداره ورزش و جوانان پیشوا در نیمه نخست سال ۹۲

عملکرد اداره ورزش و جوانان پیشوا در نیمه نخست سال ۹۲

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا عملکرد این اداره را در شش ماهه اول سال ۹۲ تشریح کرد.

۰۱اسفند
سخنانی خواندنی از امام حسن عسکری (ع)

سخنانی خواندنی از امام حسن عسکری (ع)

عبادت به بسیار روزه گرفتن و نماز خواندن نیست، همانا عبادت بسیار اندیشه ورزی در امر خداست. امام حسن عسکری(ع) می فرمایند: – یکی از بلاهای کمرشکن همسایه ای است که چون خوبی ببیند پنهانش سازد و چون بدی ببیند فاشش کند. – عبادت به بسیار روزه گرفتن و نماز خواندن نیست، همانا عبادت، بسیار […]