رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک

۰۵آذر
نفرات برتر مسابقات ورزشی قرچک شناسایی شدند

نفرات برتر مسابقات ورزشی قرچک شناسایی شدند

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک گفت: یکی از برنامه‌های اداره ورزش شهرستان در یک سال گذشته استعدادیابی و شناسایی نفرات برتر شهرستان در مسابقات ورزشی بود که برای حضور قدرتمند در مسابقات حضور یابند.