رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان اسلامشهر

۲۴دی
احداث راه ارتباطی مسکن مهر اسلامشهر نیازمند اعتبارات است

احداث راه ارتباطی مسکن مهر اسلامشهر نیازمند اعتبارات است

رئیس اداره مسکن و شهرسازی اسلامشهر در این شهرستان اظهار داشت: برای احداث راه ارتباطی شهرک مهر از سویی منتظر تأمین اعتبارات لازم از منابع ملی و استانی هستیم و از سوی دیگر در انتظار انتصاب شهردار اسلامشهر هستیم.