رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری

۲۰اسفند
نیازمندی فرصت‌ها و تهدیدهای ری به توجه ویژه مسئولان

نیازمندی فرصت‌ها و تهدیدهای ری به توجه ویژه مسئولان

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری گفت: شهرستان ری فرصت های زیادی دارد که در صورت عدم رسیدگی از سوی مسئولان، تهدید می شود.