رئیس اداره محیط‌ زیست شهرستان قرچک

۰۲دی
تعطیلی تعدادی از کارخانه های آلاینده در قرچک

تعطیلی تعدادی از کارخانه های آلاینده در قرچک

رئیس اداره محیط‌ زیست شهرستان قرچک گفت: با توجه به این موارد یکان حفاظت محیط‌زیست در شهرستان اقدام تعطیلی کارخانه آسفالت شهرستان، کارخانه سهند بوتن، ۳ کارخانه ذوب پلاستیک و یک کارخانه تولید چرب که سوخت گازوئیلی داشت کرده از آلودگی هوا بیش‌تر جلوگیری شود.