رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ری معرفی شد

۱۳دی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ری معرفی شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ری معرفی شد

سرانجام پس از گذشت دو ماه با برگزاری آئین تکریم و معارفه، سید حسن صفوی به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری معرفی شد.