رئیس اداره فرهنگی

۱۰تیر
بودجه فرهنگی دانشگاه های پیام نور کاهش نخواهد داشت

بودجه فرهنگی دانشگاه های پیام نور کاهش نخواهد داشت

بودجه فرهنگی هر دانشگاه بر اساس سرانه دانشجویان، به آن مرکز واحد تخصیص می یابد و شایعاتی مبنی براینکه بودجه فرهنگی دانشگاه ها کاهش یافته است و یا کاهش خواهد یافت، صحت ندارد.