رئیس اداره صنعت معدن تجارت

۰۴شهریور
جهش تولید و سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قرچک
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

جهش تولید و سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قرچک

رئیس اداره صنعت معدن تجارت گفت : در شهرک صنعتی قرچک حدود ۸۰۰ قرارداد واگذاری زمین منعقد و ۱۴۶ واحد صنعتی و صنفی فعالیت دارند.