رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند

۱۷آذر
۵۴ هکتار از اراضی شهرستان دماوند رفع تصرف شد

۵۴ هکتار از اراضی شهرستان دماوند رفع تصرف شد

رئیس اداره راه و شهرستان دماوند گفت:‌ در چند روز اخیر، بیش از ۵۴ هکتار از اراضی این شهرستان در ولیران و سادات‎محله رفع تصرف شد.