رئیس اداره دامپزشکی شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم

۰۱دی
بهارستان و رباط‌کریم تولیدکننده‌های بزرگ محصولات لبنی در کشور

بهارستان و رباط‌کریم تولیدکننده‌های بزرگ محصولات لبنی در کشور

رئیس اداره دامپزشکی بهارستان گفت: حجم بالای تولیدات محصولات لبنی در شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم نشان دهنده جایگاه ویژه این دو شهرستان در این عرصه است.