رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک پیشوا

۲۱شهریور
شهرستان پیشوا از دست سرعت‌گیرها نجات پیدا کرد

شهرستان پیشوا از دست سرعت‌گیرها نجات پیدا کرد

رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری پیشواگفت:جهت رفاه حال عمومی و استانداردسازی علائم راهنمایی و رانندگی، بهسازی و جمع آوری سرعت گیر و سرعت کاه های غیر استاندار و نامناسب در سطح شهر پیشوا در حال اجرا می باشد.