رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم

۲۹آذر
آغاز صدور پروانه کار ویژه اتباع خارجی در رباط کریم

آغاز صدور پروانه کار ویژه اتباع خارجی در رباط کریم

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم گفت: صدور پروانه کار ویژه اتباع افغانستانی و عراقی گروه آمایشی‌ها در شهرستان رباط کریم آغاز شد.