رئیس اداره بیمه و درمان

۲۴خرداد

زمان صدور کارت‌های بیمه طلایی

رئیس اداره بیمه و درمان وزارت آموزش و پرورش گفت: فرهنگیان تا ۱۵ تیر برای ثبت نام در بیمه طلایی فرصت داشته و از ۱۵ تیر به بعد کارت‌های بیمه طلایی صادر می‌شود، همچنین خدمات دندانپزشکی با تخفیف در درمانگاه‌های ویژه فرهنگیان ارائه می‌شود.