رئیس اداره بهزیستی پیشوا

۱۳آذر
۱۰۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی پیشوا

۱۰۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی پیشوا

نجمه اسماعیلی رئیس اداره بهزیستی پیشوا گفت: هم‌اکنون شهرستان حدود هزار معلول در این شهرستان زیر پوشش خدمات مختلف بهزیستی هستند.