رئیس اداره بهزیستی شهرستان ورامین

۰۱آبان
طرح غربالگری تنبلی چشم در ۵۰ مرکز ورامین اجرا می شود

طرح غربالگری تنبلی چشم در ۵۰ مرکز ورامین اجرا می شود

رئیس اداره بهزیستی ورامین گفت: طرح غربالگری تنبلی چشم در ۵۰ مرکز شامل مهد کودک‌ها، خانه‌های بهداشت، امامزاده ها و … در ورامین به مدت دو ماه اجرا می‌شود.