رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری

۰۷آبان
۱۸۰ واحد مسکن مهر آماده واگذاری به مددجویان بهزیستی است

۱۸۰ واحد مسکن مهر آماده واگذاری به مددجویان بهزیستی است

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری گفت: ۱۸۰ واحد مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل به مددجویان واجد شرایط بهزیستی شهرری است.

۲۴تیر
۱۸۶ مسکن آماده واگذاری به جامعه هدف بهزیستی ری

۱۸۶ مسکن آماده واگذاری به جامعه هدف بهزیستی ری

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری گفت: مسکن ابنیه آژینه در پیشوا برای ۱۸۶ خانواده تحت پوشش از جامعه هدف بهزیستی شهرستان ری تکمیل شده و آماده واگذاری است و همچنین ۲۰۰خانواده دارای دو معلول در نوبت مسکن پرند هستند که این پروژه در مراحل ابتدایی کار است.