رئیس اداره اوقاف پیشوا

۱۸فروردین
توسعه و احیای موقوفات باید مدنظر قرار داده شود

توسعه و احیای موقوفات باید مدنظر قرار داده شود

فرماندار شهرستان پیشوا گفت: تمام اقدامات در حوزه وقف باید در راستای توسعه و احیای موقوفات و در نظر گرفتن نیات واقفان خیراندیش باشد.