رئیس اداره ارشاد دماوند

۱۸اردیبهشت
راه‌اندازی سینما در رودهن سبب ترویج هنر هفتم می‌شود

راه‌اندازی سینما در رودهن سبب ترویج هنر هفتم می‌شود

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان دماوند با اشاره به افتتاح طرح «سینما سلام» در رودهن گفت: راه‌اندازی سینما در رودهن سبب ترویج هنر هفتم می‌شود.