رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار

۲۵شهریور
یک سوم نهاده‌های دولتی را رانتی فروخته‌اند
نبی‌پور خبر داد:

یک سوم نهاده‌های دولتی را رانتی فروخته‌اند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: از ۴ میلیون و ۲۰ هزار تن ذرت و سویای وارد شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن به صورت رانتی به کارخانه های گلوکوز و فروکتز داده شده است.