رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس

۱۶اردیبهشت
رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس:به این زودی ها بازی‌ها با حضور تماشاگران برگزار نمی‌شوند

رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس:به این زودی ها بازی‌ها با حضور تماشاگران برگزار نمی‌شوند

رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس گفت:واقعیت این است که ما نمی‌دانیم مساله کرونا چگونه به نتیجه خواهد رسید. در برقراری فاصله اجتماعی در آینده نزدیک با تغییراتی در فوتبال روبرو خواهیم شد. به عنوان مثال، پیش بینی اینکه جمعیت هواداران – اساس حیاتی فوتبال – به زودی به ورزشگاه‌ها بازگردند، دشوار است.