رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات

۱۱اسفند
تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولید داخلی در دستورکار نمایندگان خانه ملت باشد

تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولید داخلی در دستورکار نمایندگان خانه ملت باشد

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات با اشاره به اینکه اتکا به تولید داخلی حتما تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم خواهد گذاشت، گفت: رهبر انقلاب نیز تاکید بسیاری بر تحقق اقتصاد مقاومتی دارند لذا نمایندگان خانه ملت باید برای تحقق این امر تلاش بیشتری کنند.