رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

۱۸فروردین
رکود به کاهش اجاره بهاء مغازه ها رسید/ عقبائی: کاهش ۱۵ درصدی اجاره بهاء واحد های تجاری

رکود به کاهش اجاره بهاء مغازه ها رسید/ عقبائی: کاهش ۱۵ درصدی اجاره بهاء واحد های تجاری

بیش از ۲ سال از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته و هنوز وضعیت اقتصادی کشورمان علی رقم امضاء توافق نامه برجام به مقصود مورد نظر که همان رونق اقتصادی است و می توان کاهش کسب و کار را در بازارها مشاهده کرد؛ موضوعی که موجب شده تا مغازه دارها نیز نتوانند اجاره بهاء خود را به همان میزان قبل بپردازند.