رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت

۲۵فروردین
خواب «زنگنه» برای «بنزین»

خواب «زنگنه» برای «بنزین»

“برندینگ” طرح جدید دولت برای واگذاری جایگاه‌های سوخت به برخی شرکت‌های بزرگ و معتبر است. طرحی که بر اساس آن شرکت‌ها بنزین را از انبارها خریداری کرده و مالک سوخت می‌شوند.