رئیس اتحادیه املاک استان تهران

۲۳شهریور
بازار مسکن کششی برای افزایش قیمت ندارد

بازار مسکن کششی برای افزایش قیمت ندارد

خسروی تأکید کرد: هم اکنون بهترین زمان برای خرید مسکن متقاضیان واقعی است.