رئیس اتحادیه آهن فروشان

۲۴اسفند
واردات ۴ میلیون تن آهن کمر تولیدکنندگان را شکست/ دولت تعرفه واردات آهن را افزایش دهد

واردات ۴ میلیون تن آهن کمر تولیدکنندگان را شکست/ دولت تعرفه واردات آهن را افزایش دهد

رئیس اتحادیه آهن فروشان با اشاره به اینکه از آغاز سال جاری حدود ۴ میلیون تن آهن آلات به کشور وارد شده است، گفت: بسیاری از کارخانه های تولید کننده آهن آلات با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت نمی کنند و متاسفانه هم اکنون انباشته شده است.