رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار

۰۳آبان
تغییر الگوی مصرف و رانت وارداتی کشاورزان را زمین‌گیر کرده است

تغییر الگوی مصرف و رانت وارداتی کشاورزان را زمین‌گیر کرده است

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور گفت: کشاورزانی را داریم که آفتاب گردان تولید می‌کردند اما به دلیل اینکه یک عده با استفاده از رانت به اسم دانه‌های روغنی مقدار بسیار زیادی تخمه آفتابگردان از چین وارد کردند، سه سال محصولات خود را در انبار نگهداری کردند که دیگر قابل استفاده نیستند.