رئیس اتاق شهرستان ورامین

۲۰فروردین
پلمپ ۱۲ واحد صنفی متخلف در ورامین

پلمپ ۱۲ واحد صنفی متخلف در ورامین

رئیس اتاق شهرستان ورامین گفت: با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی غیرضروری ۱۷ واحد متخلف در شهرستان‌های ورامین و قرچک پلمب شد.